|

  • Version
  • Download 5638
  • File Size 75.45 MB
  • File Count 1
  • Create Date May 4, 2022
  • Last Updated May 4, 2022

Adam Tas Corridor - Local Spatial Development Framework

The municipality intends to adopt a Local Spatial Development Framework (LSDF) for the Adam Tas Corridor (ATC) precinct. The ATC precinct is Stellenbosch’s emerging urban transformation district and was identified as a catalytic project in the approved Stellenbosch Municipality (WC024) MSDF in November 2019. The vision for the precinct is to create an integrated urban development corridor that is liveable, safe, resource-efficient, socially integrated, economically inclusive, and globally competitive, in which all citizens can actively participate.

The purpose of an ATC LSDF is to provide detailed spatial planning guidelines and proposals to meet specific land use planning needs and inform public and private investment initiatives by clearly indicating Stellenbosch Municipality’s future development vision for the designated local area. The LSDF informs and guides policy, development parameters for land use planning, and decision-making on land use applications.


Die munisipaliteit beoog om 'n Plaaslike Ruimtelike Ontwikkelingsraamwerk (PROR) vir die Adam Tas Korridor (ATK)-gebied aan te neem. Die ATK-gebied is Stellenbosch se opkomende stedelike transformasiedistrik en is in November 2019 as 'n katalitiese projek in die goedgekeurde Stellenbosch Munisipaliteit (WC024) ROR geïdentifiseer. Die visie vir die gebied is om 'n geïntegreerde stedelike ontwikkelingskorridor te skep wat leefbaar, veilig en hulpbron-doeltreffend, sosiaal-geïntegreerd, ekonomies inklusief en wêreldwyd mededingend, waaraan alle burgers aktief kan deelneem.

Die doel van die ATK PROR is om gedetailleerde ruimtelike beplanningsriglyne en voorstelle te verskaf om aan spesifieke grondgebruikbeplanningsbehoeftes te voldoen en openbare en private beleggingsinisiatiewe in te lig deur Stellenbosch Munisipaliteit se toekomstige ontwikkelingsvisie vir die aangewese plaaslike area duidelik aan te dui. Die PROR verskaf inligting en lei beleid, ontwikkelingsparameters vir grondgebruikbeplanning en besluitneming oor grondgebruikaansoeke.

Attached Files

FileAction
210927_AdamTasCorridor_LSDF_final_extract.pdfDownload 

Comments are closed.

Close Search Window