Stellenbosch Municipality

Waterbeperkings is reeds ‘n geruime tyd in werking binne ons munisipale omgewing. Sedert 1 Desember 2016 is die waterbeperkings verder opgeskerp. Die Munisipaliteit tree ook baie streng op teen oortreders wat water mors. Verskeie oortreders is reeds geïdentifiseer en aangespreek.  Ons oorweeg dit ook om die name van die grootste oortreders bekend te maak.

Alhoewel die waterverbruik oor die munisipale gebied wel afgeneem het, bespaar ons nog nie voldoende water nie. Die hele munisipaliteit gebruik tans 38.05 Ml/d (Mega liter per dag). Dit is reeds ‘n besparing van 12,6% op wat ons normaalweg gebruik.  Die gebruik moet egter verder verlaag na ten minste 34.245 Ml/d. Elke huishouding se verbruik verskil afhangende van die grote van die huishouding. Dit is elke inwoner se verantwoordelikheid om sy/haar waterverbruik te beperk en net die nodigste te gebruik.

Die inligting oor wat die waterbeperkings behels is op die munisipaliteit se webblad (www.stellenbosch.gov.za) beskikbaar. Daar was ook advertensies in die plaaslike media, sosiale media kommunikasie en inligting in die maandelikse nuusbrief gewees rakende die waterbeperkings. Die Munisipaliteit vind egter dat inwoners steeds onseker is oor wat die beperkings behels.  Daarom herinner ek graag die inwoners dat die volgende beperkings gehoorsaam moet word:

  • Natlei/besproeiing(metdrinkwater uitmunisipale toevoer) van tuine, grasperke, blombeddings en anderplante, groentetuine,sportvelde,parke en ander oop ruimtes word toegelaat slegs indien ’n emmer of gieter gebruik word. Geen gebruik van tuinslange of outomatiesesprinkelbesproeiingstelsels word toegelaat nie. Natmaaktye word nie ingeperk nie; inwoners word egter dringend versoek om natlei tot soggens en saans te beperk
  • Alle eiendomme waaralternatiewe,nie-drinkwaterhulpbronne gebruik word (bv. opvang van reënwater, hergebruik van gryswater, behandelde afvalwater, fonteinwater, putte en boorgate),moet die toepaslike aanwysings in hierdie verband vertoon wat duidelik sigbaar is vanaf ’n openbare deurgang
  • Alle putte en boorgate moet doeltreffend gebruik word om vermorsing en verdamping te voorkom
  • Geen was of skoonspuit van harde-oppervlak- of geplaveideareas met water wat diemunisipaliteit voorsien, word toegelaat nie (behalwe vir gesondheidsdoeleindes)
  • Die was van voertuie en bote(metmunisipalewater) word slegs toegelaat indien ’n emmer gebruik word
  • Informele motorwasserye mag slegs emmers en nie tuinslange nie gebruik
  • Die aanvulling van private swembaddens word slegs toegelaat indien dit met ’n swembadoortreksel bedek is
  • Die gebruik van draagbare speelswembaddens word verbied.

Inwoners moet daarop let dat die munisipalewaterdruk kan afneem omwaterlekke te beperk, en dat geringe veranderingein die smaak en helderheid van water kan voorkom as gevolg van laedamvlakke. Daar is verskeie addisionele beperkings wat geld. Inwoners kan dit lees op die webblad. Inwoners word daaraan herinner dat hulle verantwoordelik is om hulself te vergewis van die beperkings wat geld.

Ek doen ‘n ernstige beroep op inwoners om water te spaar en vermorsing aan te meld. Om wateroortredings aan te meld kan u 021 808 8215/8953 skakel. Alle inligting sal vertroulik hanteer word. Onthou, waterbesparing is ons almal se verantwoordelikheid.

The Stellenbosch area enjoys growing popularity in the tourism sector in the Western Cape and South Africa. This is evident in the recognition we receive from visitors as well as the achievements from core industries driving our tourism. The Stellenbosch Wine Route is one of these organisations who continue to perform exceptionally well.

I want to congratulate the Stellenbosch Wine Route who won the category for Best Promotional Body in the Drinks International Journal competition. We are proud of you! This award highlights the initiatives by the organisation to market and draw visitors to our region.

The Stellenbosch Wine Route is the oldest in South Africa. It was established in 1971 and today consists of more than 200 wine and grape producers. These wineries have embraced a tradition of excellent wine and paired it with a unique and delicious food culture, creating a wonderful experience that visitors cannot wait to be a part of. The result has been a growing tourism industry benefitting the entire Stellenbosch region. In the past few years we have seen a large increase in the number of visitors during the peak season, helping to create opportunity and success for our residents. The success of our wine routes has become the success of our towns.

Stellenbosch Wine Route is a leading wine route in South Africa and Africa.  It is a great experience throughout the entire year and as a local government it inspires us to work hard to uphold the excellent standards which surround us. 

Stellenbosch Municipal Traffic Department would like to inform the general public that the Motor Vehicle Registration and Driving License Testing Centre will open on the Saturdays mentioned below. Operation hours on Saturdays: 08:00 – 12:30. The purpose of this additional operational time is to address the high volumes of applications noticed in previous years.

NB: Clients are advised not to forget proof of address not older than 3 months and  acceptable identification documents for FICA purposes. This process is done annually.

 • 4 & 18 March 2017

 • 1 & 22 April 2017

 • 6 & 20 May 2017

 • 3 & 24 June 2017

 • 8 & 22 July 2017

 • 5 & 19 August 2017

 • 2 & 30 September 2017

 • 7, 14 & 21 October2017

 • 28 October 2017- NB- Only Motor Vehicle Registration and Licensing open on this date.

 • 4, 11 & 18 November 2017

 • 25 November 2017- NB- Only Motor Vehicle Registration and Licensing open on this date.

 • 2 & 9 December 2017

The Driving License Section won’t do applications on the above mentioned dates but will do tests and collections of driving license cards.

SALE OF DISPOSAL COUPONS FOR USE AT KLAPMUTS TRANSFER STATION

Stellenbosch Municipality does not have a Cashiers Office in Klapmuts. Solid Waste Management disposal coupons were previously sold at the former Sentra (now Klapmuts Mega Store) Post Office, which acted as a sales point on behalf of the municipality, where the public could purchase disposal coupons for use at the Klapmuts Transfer Station for the purpose of refuse disposal.

The Post Office in Klapmuts is no longer in operation, and coupons will no longer be available for sale in Klapmuts. The Department: Solid Waste Management had in the interim, for the sake of uninterrupted service delivery, sold the coupons at the Klapmuts Transfer Station, and coupons were issued at the facility for the week 6-10 February 2017.

However, the risk under which officials will be placed, particularly at this remote facility with limited security services, is too great.

All coupons will thus be sold at the Stellenbosch Cash Office, which may be used at either Devon Valley Landfill, or Klapmuts Transfer Station, until further notice.

TEMPORARY ROAD CLOSURE

Notice is hereby given for the temporary closure of the following roads:

 • Merriman Avenue, Bosman Street, Victoria Street, Marais Street, Van Riebeeck Street, Jonkershoek Road, Jannasch Street, Endler Street and Martinson Street.

The road closures will be from 07:00 – 14:00, on the 18 February 2017 for the hosting of the Color Run Event.

Stellenbosch Municipality regret any inconvenience and thank you in anticipation for your co-operation and understanding.

TYDELIKE PADSLUITING

Kennis word hiermee gegee vir die tydelike sluiting van die volgende strate:

 • Merrimanlaan, Bosmanstraat, Victoriastraat, Maraisstraat, Van Riebeeckstraat, Jonkershoekpad, Jannaschstraat, Endlerstraat en Martinsonstraat.

Die tydelike padsluitings is vanaf 07:00 – 14:00, op 18 Februarie 2017 vir die doeleindes van die “Color Run” funksie.

Verskoning word aangebied vir enige ongerief en u word byvoorbaat bedank vir u samewerking en begrip.