Stellenbosch Municipality

Sommige grootmaatverbruikers in die Stellenbosse munisipale gebied het uitermate hoë elektrisiteitsrekeninge vir die vorige maand se elektrisiteitsverbruik ontvang weens ‘n tegniese fout wat ingesluip het met die outomatiese meterlesingstelsel wat onlangs geïnstalleer is.

Die Munisipaliteit Stellenbosch is tans druk besig om die probleem met alle rolspelers aan te spreek om ‘n herhaling in die volgende rekeninglopie te voorkom.

Die foutiewe lesings wat ontstaan het weens die tegniese probleem sal ook tydens die volgende rekeninglopie reggestel wees met die gepaardgaande terugskrywing van moontlike renteheffings.

Alle grootmaatrekeninge sal noukeurig nagegaan word alvorens dit aan die grootmaatverbruikers uitgestuur word. 

Grootmaatverbruikers volgens die tyd-van-verbruik-tarie moet ook in ag neem dat die tariewe baie hoër is gedurende die drie wintermaande (Junie, Julie en Augustus) en derhalwe ‘n hoër elektrisiteitsrekening tot gevolg sal  hê.

Die Direktoraat Ingenieursdienste vra om  verskoning vir die situasie wat foutiewelik ontstaan het.

Cape Town has been named World Design Capital for the year 2014, ahead of fellow short-listed cities, Dublin and Bilbao. The sought-after accolade was awarded to the Mother City this morning at the International Design Alliance (IDA) Congress in Taipei.

Die Mandela-gedenkteken voor die Stellenbosch-stadsaal sal eersdaags voltooi wees, as u miskien

wonder oor die druk werk wat tans daar plaasvind.

PMR.africa, a consulting, research and risk management service hosted their annual award

ceremony awarding companies for their contributions to the economic growth and development to

the City of Cape Town and the Peninsula.

Die opgradering van die Stellenbosch Rioolsuiweringsaanleg het die kwaliteit van die

uitvloeisel by die aanleg merkwaardig verbeter. Ter ondersteuning hiervan is daar beskikbare

laboratoriumtoetse wat op Vrydag, 3 Mei geneem is.

2