Stellenbosch Municipality

Die opgradering van die Stellenbosch Rioolsuiweringsaanleg het die kwaliteit van die

uitvloeisel by die aanleg merkwaardig verbeter. Ter ondersteuning hiervan is daar beskikbare

laboratoriumtoetse wat op Vrydag, 3 Mei geneem is.

Ratings Afrika, at the end of 2012, evaluated Stellenbosch Municipality to be a “Very Highly

Sustainable” municipality. This is a highly rare accolade among South African municipalities.

2