Stellenbosch Municipality

Ontmoet U Burgemeester

 

Meet your Mayor

 

 

U word hiermee vriendelik uitgenooi na 'n geleentheid waartydens

 

U Burgemeester Wyk 22 ontmoet.

 

You are hereby cordially invited to attend an event where

 

Your Mayor meets Ward 22.

 

 

Datum: Donderdag, 27 Julie 2017 om 18h30 vir 19h00

 

Date: Thursday, 27 July 2017 at 18h30 for 19h00

 

Onderwerp: Kom ons gesels!

 

Topic: Let us communicate!

 

Plek: Biblioteeksaal, Eerste Vloer, Pleinstraat,

 

Venue: Stellenbosch Library Hall, First Floor, Plein Street, Stellenbosch

 

RSVP: 20 Julie/ July 2017

 

E-pos/Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tel: 021 808 8097

 

Ligte verversings sal bedien word. Refreshments will be served.

 

2