Stellenbosch Municipality

Met die onlangse reën wat geval het, verkeer sommige inwoners onder die wanindruk dat ons waterprobleme nou verby is. Dit is egter GLAD NIE die geval nie. Die Raad het vandag besluit om die Stellenbosch Munisipale gebied as ‘n droogte rampgebied te verklaar, in lyn met die optrede en besluite van die Wes-Kaapse Provinsiale Regering.

Indien ons dieselfde hoeveelheid reënval kry in 2017 as in 2016 sal ons nie oor voldoende oppervlakwater beskik voor die volgende reënseisoen in 2018 nie. Indien die situasie nie drasties verbeter nie en die huidige waterverbruik voortgaan, sal ons Munisipaliteit se waterbronne opraak teen Mei 2018.

Die verklaring van ‘n rampgebied stel die Rampgebiedbestuurswet van 2002 in werking. Dit maak onder andere voorsiening dat die Munisipaliteit die nodige verordeninge in werking kan stel om die situasie so effektief moontlik te bestuur. Die Munisipaliteit is tans in die proses om ons waterverordeninge te hersien en ook ‘n boetestelsel te implementeer wat gebruik sal word om oortreders te straf.

Ek wil alle inwoners herinner dat Vlak 4 waterbeperkings in werking sal bly vir die voorsienbare toekoms, ongeag enige reën wat ons oor die volgende paar dae en weke kan ontvang. Op 1 Julie 2017 tree die nuwe tariewe vir die nuwe finansiële jaar ook in werking. Inwoners moet daarop let dat terwyl vlak 4 waterbeperkings geld, pas die Munisipaliteit vlak 4 watertariewe toe. Dit kan ‘n geweldige uitwerking hê op u munisipale rekening indien u nie water verantwoordelik gebruik nie. ‘n Inwoner wat byvoorbeeld 80 Kiloliter water in ‘n maand gebruik sou op vlak 1 R1431.20 per maand betaal het. Op vlak 4 beperkings sal hy/sy in die nuwe finansiële jaar R 8241.52 betaal. Inwoners word dus gemaan om hul waterverbruik so ver moontlik te beperk. Wees gewaarsku dat inwoners wat nie hul verbruik beperk nie, verantwoordelik gehou sal word vir enige moontlike onkoste. Die nuwe tariewe is beskikbaar op ons webblad (www.stellenbosch.gov.za).

Rapporteer asseblief enige watervermorsing onmiddellik aan die munisipaliteit.

Om wateroortredings aan te meld kan u 021 808 8215/8953 skakel. Alle inligting sal vertroulik hanteer word. Onthou, waterbesparing is ons almal se verantwoordelikheid.

 

2