Stellenbosch Municipality

Please note that a Special Council Meeting is scheduled for 20 June 2017.

 

Neem asb kennis dat ‘n Spesiale Raadsvergadering geskeduleer word vir 20 Junie 2017.

 

Time/Tyd: 14:00

 

Venue/Plek: Stellenbosch Council Chambers / Raadsaal, Plein Street / Pleinstraat, Stellenbosch

 

 

2