Stellenbosch Municipality

Please note that the Council Meeting scheduled for 24 May 2017 will now take place on 31 May 2017

Neem asseblief kennis dat die Raadsvergadering geskeduleer vir 24 Mei 2017 nou op 31 Mei 2017 sal plaasvind.

Time/Tyd: 10:00

Venue/Plek: Stellenbosch Council Chambers / Raadsaal, Plein Street / Pleinstraat, Stellenbosch

2