Stellenbosch Municipality

Please be informed that the normal municipal refuse removal services will not take place as per the normal schedule due to Good Friday on 14 April 2017. The areas affected will be serviced on Saturday, 15 April 2017.

Residents are kindly requested not to place refuse bins outside for service on 14 April 2017, but that it rather be placed outside on 15 April 2017.

Normal refuse removal services will take place on all other days, including public holidays.

VULLISVERWYDERINGSDIENS TYDENS PAASFEES 2017

Neem assblief kennis dat daar geen vullisverwyderingsdiens op 14 April 2017 (Goeie Vrydag) gelewer sal word nie. Die geaffekteerde areas sal ‘n vullisverwyderingsdiens op Saterdag, 15 April 2017 ontvang. 

U word vriendelik versoek om geen vullisdromme op 14 April 2017 uit te plaas nie, maar wel op 15 April 2017 soos hierbo aangedui.

‘n Normale vullisverwyderingsdiens sal wel op die ander openbare vakansiedae gelewer word.

2